رنگ پودری ضد خراش

رنگ پودری ضد خراش گروه ضد خراش د رمقابل خراش، ساییدگی، مالش و ضربه مقاوم بوده و در بسیاری از صنایع کلیدی مورد مصرف قرار میگیرد. میزان مقاومت در برابر خراش و ضربه متناسب با فام، نوع پوشش دهی و فرمولاسیون رنگ ضد خراش می باشد که عواملی مانند نحوه پاشش و پخت خوب در اطلاعت بیشتر دربارهرنگ پودری ضد خراش[…]

تماس
آدرس