رنگ پودری طرح چوب

رنگ پودری طرح چوب این گروه دارای طرح چوبی بوده و در فام و ساختار های گوناگون موجود می باشد. این گروه در مقابل شرایط جوی بسیار مقاوم است و رنگ خود را با گذشت زمان از دست نمی دهد. رنگ پودری گروه طرح چوب مناسب محصولات مستقر در فضای باز و نیز داخل ساختمان اطلاعت بیشتر دربارهرنگ پودری طرح چوب[…]

تماس
آدرس